Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2024-06-04

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2024-06-04

Paragrafer

§ 112-116

Datum då anslaget sätts upp

2024-06-04

Datum då anslaget tas ned

2024-06-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Ines Baum Husberg, ines.husberg@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSe protokoll