Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Storstockholms brandförsvar, direktionens protokoll

Nämnd/styrelse/bolag

Storstockholms brandförsvar

Sammanträdesdatum

2019-06-11

Paragrafer

§22-23

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-17

Datum då anslaget tas ned

-

Förvaringsplats för protokollet

Direktionens sekreterare, Storstockholms brandförsval, Malmskillnadsgatan 64, Stockholm

Sekreterare

Anna Karin Gidlund

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar