Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Tekniska nämnden 2020-03-11

Nämnd/styrelse/bolag

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-11

Paragrafer

§14-24

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-20

Datum då anslaget tas ned

2020-04-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo Gustavsberg

Sekreterare

Gabriel Lagerström de Jong Gabriel.lagerstrom-de-jong@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar