Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Tekniska nämnden 2020-09-30 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Paragrafer

§60

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-30

Datum då anslaget tas ned

2020-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo.

Sekreterare

Kajsa Blomqvist, kajsa.blomqvist@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar