Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Tekniska nämnden 2021-03-24

Nämnd/styrelse/bolag

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-24

Paragrafer

§1-19

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-06

Datum då anslaget tas ned

2021-04-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo

Sekreterare

Kajsa Blomqvist, kajsa.blomqvist@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar