Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Tekniska nämnden 2021-06-02

Nämnd/styrelse/bolag

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-02

Paragrafer

§ 33-54

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-09

Datum då anslaget tas ned

2021-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo.

Sekreterare

Kajsa Blomqvist, kajsa.blomqvist@varmdo.se.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar