Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Tekniska nämnden 2021-09-08 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-08

Paragrafer

§ 58-59

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-08

Datum då anslaget tas ned

2021-10-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo.

Sekreterare

Kajsa Blomqvist, kajsa.blomqvist@varmdo.se.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar