Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Tekniska nämnden 2021-11-17

Nämnd/styrelse/bolag

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-17

Paragrafer

§ 81-87

Datum då anslaget sätts upp

2021-11-24

Datum då anslaget tas ned

2021-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo.

Sekreterare

Kajsa Blomqvist, kajsa.blomqvist@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar