Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Tekniska nämnden 2022-09-07

Nämnd/styrelse/bolag

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-07

Paragrafer

§34-47

Datum då anslaget sätts upp

2022-09-19

Datum då anslaget tas ned

2022-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Pontus Karlsson, pontus.karlsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar