Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Tekniska nämnden 2022-11-09

Nämnd/styrelse/bolag

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2022-11-09

Paragrafer

§ 54 - 60

Datum då anslaget sätts upp

2022-11-21

Datum då anslaget tas ned

2022-12-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Therese Gustafsson, therese.gustafsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar