Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Tekniska nämnden protokoll 2 maj 2019 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-02

Paragrafer

§32-33

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-02

Datum då anslaget tas ned

2019-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo Gustavsberg.

Sekreterare

Gabriel de Jong. Gabriel.lagerstrom-de-jong@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar