Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Utbildningsnämnden 2020-02-06

Nämnd/styrelse/bolag

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-06

Paragrafer

§1-16

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-13

Datum då anslaget tas ned

2020-03-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Mari Kokkonen
mari.kokkonen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar