Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Utbildningsnämnden 2020-06-16

Nämnd/styrelse/bolag

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-16

Paragrafer

§ 50-54

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-24

Datum då anslaget tas ned

2020-07-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbovägen 9-11

Sekreterare

Mari Kokkonen mari.kokkonen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar