Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Utbildningsnämnden 2020-09-03 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-03

Paragrafer

§58

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-04

Datum då anslaget tas ned

2020-09-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo.

Sekreterare

Gabriel de Jong, Gabriel.lagerstrom-de-jong@varmdo.se.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar