Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Utbildningsnämnden 2020-11-05

Nämnd/styrelse/bolag

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-05

Paragrafer

§75-83

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-19

Datum då anslaget tas ned

2020-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo.

Sekreterare

Gabriel Lagererström de Jong, Gabriel.lagerstrom-de-jong@varmdo.se.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar