Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Utbildningsnämnden 2021-02-10

Nämnd/styrelse/bolag

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-10

Paragrafer

§1-9

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-17

Datum då anslaget tas ned

2020-02-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo.

Sekreterare

Gabriel de Jong, Gabriel.lagerstrom-de-jong@varmdo.se .

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar