Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Utbildningsnämnden 2021-02-10 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-10

Paragrafer

§5-6

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-12

Datum då anslaget tas ned

2021-03-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo.

Sekreterare

Gabriel Lagerström de Jong, Gabriel.lagerstrom-de-jong@varmdo.se.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar