Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Utbildningsnämnden 2021-03-17

Nämnd/styrelse/bolag

Utbilningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-25

Paragrafer

§9-19

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-25

Datum då anslaget tas ned

2021-04-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo.

Sekreterare

Gabriel Lagerström de Jong namn, Gabriel.lagerstrom-de-jong@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar