Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Utbildningsnämnden 2021-04-21

Nämnd/styrelse/bolag

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-21

Paragrafer

§20-35

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-29

Datum då anslaget tas ned

2021-05-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Robin Rocksten robin.rocksten@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar