Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Utbildningsnämnden 2021-04-21 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-21

Paragrafer

§ 24

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-21

Datum då anslaget tas ned

2021-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Skogsbo

Sekreterare

Robin Rocksten. robin.rocksten@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar