Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Utbildningsnämnden 2021-06-08 Omedelbar justering

Nämnd/styrelse/bolag

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-08

Paragrafer

§ 36, 42, 43

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-08

Datum då anslaget tas ned

2021-07-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo.

Sekreterare

Robin Rocksten, robin.rocksten@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar