Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Utbildningsnämnden 2021-11-17

Nämnd/styrelse/bolag

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-17

Paragrafer

§76-86

Datum då anslaget sätts upp

2021-11-24

Datum då anslaget tas ned

2021-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Katja Holböll, katja.holboll@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar