Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Utbildningsnämnden 2022-04-28

Nämnd/styrelse/bolag

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-04-28

Paragrafer

§25-37

Datum då anslaget sätts upp

2022-05-10

Datum då anslaget tas ned

2022-06-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Jonathan Takahashi jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar