Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Utbildningsnämnden 2022-06-01

Nämnd/styrelse/bolag

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-01

Paragrafer

§ 36-38, 40-41, 43-47

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-10

Datum då anslaget tas ned

2022-07-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Jonathan Takahashi, jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar