Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Utbildningsnämnden 2022-19-14

Nämnd/styrelse/bolag

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-14

Paragrafer

§47-50, §52-56

Datum då anslaget sätts upp

2022-09-22

Datum då anslaget tas ned

2022-10-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Lovisa Douglies, lovisa.douglies@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar