Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Valnämnden 2021-09-10

Nämnd/styrelse/bolag

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-10

Paragrafer

§ 28

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-10

Datum då anslaget tas ned

2021-10-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo.

Sekreterare

Kajsa Blomqvist, kajsa.blomqvist@varmdo.se.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar