Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Valnämnden 2022-11-07

Nämnd/styrelse/bolag

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-11-07

Paragrafer

§37-40

Datum då anslaget sätts upp

2022-11-15

Datum då anslaget tas ned

2022-12-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Alexander Ivarsson, alexander.ivarsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar