Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Valnämndens preliminära rösträkning 2022-09-14

Nämnd/styrelse/bolag

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-04

Paragrafer

§26-31

Datum då anslaget sätts upp

2022-09-15

Datum då anslaget tas ned

2022-10-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Alexander Ivarsson, alexander.ivarsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar