Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vård- och omsorgsnämnden 15 september 2020

Nämnd/styrelse/bolag

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-15

Paragrafer

§54-61

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-30

Datum då anslaget tas ned

2020-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Emil Steen

emil.steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar