Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vård- och omsorgsnämnden 2019-11-05

Nämnd/styrelse/bolag

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-05

Paragrafer

§90

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-07

Datum då anslaget tas ned

2019-11-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogbsbo.

Sekreterare

Gabriel Lagerström de Jong och Gabriel.lagerstrom-de-jong@varmdo.se.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar