Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vård- och omsorgsnämnden 2019-12-17

Nämnd/styrelse/bolag

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-17

Paragrafer

§105-119

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-02

Datum då anslaget tas ned

2020-01-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Ellen Randahl
ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar