Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vård- och omsorgsnämnden 2020-03-03

Nämnd/styrelse/bolag

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-03

Paragrafer

§16-25

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-23

Datum då anslaget tas ned

2020-04-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar