Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vård- och omsorgsnämnden 2021-03-16

Nämnd/styrelse/bolag

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-16

Paragrafer

§ 12 - 27

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-30

Datum då anslaget tas ned

2021-04-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo

Sekreterare

Jonathan Takahashi, jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar