Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-31

Nämnd/styrelse/bolag

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-08-31

Paragrafer

§40-44

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-08

Datum då anslaget tas ned

2021-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Henrik Lindeblad henrik.lindeblad@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar