Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vård- och omsorgsnämnden 2021-11-16

Nämnd/styrelse/bolag

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-16

Paragrafer

§ 58-66

Datum då anslaget sätts upp

2021-11-23

Datum då anslaget tas ned

2021-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Jonathan Takahashi jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar