Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vård- och omsorgsnämnden 2022-06-07 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-07

Paragrafer

§ 29, 31-32

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-09

Datum då anslaget tas ned

2022-07-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Jonathan Takahashi jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar