Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-15 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-15

Paragrafer

§41

Datum då anslaget sätts upp

2022-09-15

Datum då anslaget tas ned

2022-10-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Alexander Ivarsson alexander.ivarsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar