Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vård- och omsorgsnämnden 2023-05-02

Nämnd/styrelse/bolag

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-02

Paragrafer

§ 26-33, 35-37

Datum då anslaget sätts upp

2023-05-16

Datum då anslaget tas ned

2023-06-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Alexander Ivarsson, alexander.ivarsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar