Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vård- och omsorgsnämnden 2023-09-13 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-09-13

Paragrafer

§ 57

Datum då anslaget sätts upp

2023-09-13

Datum då anslaget tas ned

2023-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Alexander Ivarsson, alexander.ivarsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar