Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vård- och omsorgsnämnden 2024-02-01

Nämnd/styrelse/bolag

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-01

Paragrafer

§ 1-14

Datum då anslaget sätts upp

2024-02-01

Datum då anslaget tas ned

2024-03-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Alexander Ivarsson, alexander.ivarsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar