Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vård- och omsorgsnämnden 2024-03-21

Nämnd/styrelse/bolag

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-03-21

Paragrafer

§18-28

Datum då anslaget sätts upp

2024-03-28

Datum då anslaget tas ned

2024-04-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo.

Sekreterare

Alexander Ivarsson, alexander.ivarsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar