Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vård- och omsorgsnämnden 2024-04-25

Nämnd/styrelse/bolag

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-04-25

Paragrafer

§28-40

Datum då anslaget sätts upp

2024-05-06

Datum då anslaget tas ned

2024-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Alexander Ivarsson, alexander.ivarsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar