Talande webbLyssna

Anslagsbevis: VärNa 2021-05-28

Nämnd/styrelse/bolag

Samordningsförbundet VärNa

Sammanträdesdatum

2021-05-28

Paragrafer

§ 1 - 10

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-07

Datum då anslaget tas ned

2021-06-28

Förvaringsplats för protokollet

VärNa kansli, Hesselmans torg 5, Nacka

Sekreterare

Karin Gellin, karin.gellin@nacka.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar