Talande webbLyssna

Anslagsbevis: VärNa 2022-06-01

Nämnd/styrelse/bolag

Samordningsförbundet VärNa

Sammanträdesdatum

2022-06-01

Paragrafer

§ 1-17

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-13

Datum då anslaget tas ned

2022-07-06

Förvaringsplats för protokollet

VärNa kansli, Hesselmans torg 5, Nacka

Sekreterare

Karin Gellin, karin.gellin@nacka.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar