Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden 2020-04-28

Nämnd/styrelse/bolag

Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-04-28

Paragrafer

§12-16, 19-22

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-06

Datum då anslaget tas ned

2020-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbovägen 9-11

Sekreterare

Mari Kokkonen mari.kokkonen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar