Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden 2020-06-02

Nämnd/styrelse/bolag

Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-02

Paragrafer

§23-26, 28-32

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-11

Datum då anslaget tas ned

2020-07-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbovägen 9-11

Sekreterare

Mari Kokkonen mari.kokkonen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar