Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden 2020-10-06

Nämnd/styrelse/bolag

Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-06

Paragrafer

§ 43 - 52

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-16

Datum då anslaget tas ned

2020-11-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Jonathan Takahashi jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar