Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden 2021-02-11 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-11

Paragrafer

§ 4

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-11

Datum då anslaget tas ned

2021-03-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo

Sekreterare

Jonathan Takahashi jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar