Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden 2021-09-02

Nämnd/styrelse/bolag

Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-02

Paragrafer

§ 26-33, 35-38

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-02

Datum då anslaget tas ned

2021-10-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Skogsbo

Sekreterare

Henrik Lindeblad henrik.lindeblad@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar