Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden 2022-06-02

Nämnd/styrelse/bolag

Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-02

Paragrafer

§9, 11-12, 15-18

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-14

Datum då anslaget tas ned

2022-07-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Dany Yasso, dany.yasso@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar